Poďakovanie

untitled2

OZ Pomoc ohrozenémiu dieťaťu Piešťany úprimne ďakujeme všetkým sponzorom,  dobrovoľníkom, darcom a sympatizantom, ktorí  akýmkoľvek spôsobom (finančne, materiálne, morálne) podporili činnosť nášho občianskeho združenia.

V roku 2015 sme realizovali nasledovné projekty:

  • Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place 4U

„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“

untitled1

Projekt Nízkoprahový klub pre deti a mládež Place 4U podporilo Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj

  • Predaj časopisu Nota Bene

Projekt podporilo Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj

  • Klub rodičov závislých detí

 

Mgr. Anna Glossová

Štatutárna zástupkyňa

OZ Pomoc ohrozenému dieťaťa Piešťany