Kontakt

Kontakt

Sídlo organizácie

E. F. Scherera 40,

921 01 Piešťany

(mapka)
tel.č.: 0911 339 988

e-mail:

web: www.podpiestany.sk

 

Identifikačné údaje

Právna forma: občianske združenie

IČO: 36 095 087
DIČ:  2021565656

Číslo účtu
146 567 2653 / 0200

VÚB Banka

IBAN:

BIC (SWIFT):