Štruktúra

Štruktúra občianskeho združenia

Foto Mgr. Anna Glossová: štatutárna zástupkyňa OZ POD Piešťany, administratívna pracovníčka

Mgr. Anna Glossová vyštudovala odbor sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, pracuje na Mestskom úrade Piešťany ako sociálna pracovníčka. V roku 2009 získala ocenenie TTSK za aktívnu činnosť v sociálnej oblasti .

Foto MUDr. Ivan Mendl: garant projektu Klub rodičov závislých detí a Dom na polceste

MUDr. Ivan Mendl pracuje ako chirurg v Nemocnici A. Wintera Piešťany. Je zakladateľom OZ POD Piešťany, OZ Priatelia spolocenstva Cenacolo a Rodinného detského domova, n.o.. Má dlhoročné skúsenosti s prácou so závislými a ich rodinami. Zakladal komunitu Cenacolo na Slovensku. Už dlhé roky pomáha rôznym spôsobom deťom z detských domovov. Je držiteľov viacerých ocenení Cena Primátora mesta Piešťany za aktivity v sociálnej oblasti, Ocenenie Primátora mesta Trnava.

Foto p. Ľubica Nagyová: administratívna a ekonomická pracovníčka, koordinátorka projektu Klub rodičov závislých detí.

P. Ľubica Nagyová pracovala ako ekonomická pracovníčka v Chirane Dental. Je zakladateľkou OZ POD Piešťany a Klubu rodičov závislých detí. V OZ POD Piešťany patrí k dlhoročným dobrovoľníkom.

Foto Mgr. Peter Lendvay: koordinátor projektu Nízkoprahový klub pre deti a mládež „Place 4 U“

Mgr. Peter Lendvay vyštudoval špeciálnu pedagogiku na UK v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi so špeciálnymi potrebami, dlhodobo sa venuje aj canisterapii.

Foto PhDr. Marcela Vrbová: garantka projektu Predaj časopisu Nota Bene, Nízkoprahový klub pre deti a mládež „Place 4 U“, projektová manažérka, PR manažérka.

PhDr. Marcela Vrbová vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre. Má dlhoročné skúsenosti zo sociálnej práce. Pôsobí ako vedúca Zariadenia sociálnych služieb Domum. Je dlhoročnou dobrovoľníčkou OZ POD Piešťany a patrí k zakladajúcim členom OZ.