História

OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany pôsobí na území mesta Piešťany od 14.7.1997, kedy však vystupovalo pod názvom OZ Pomoc ohrozeným deťom. Samostatné občianske združenie s názvom OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany vzniklo 5.1.2001.

Prvé aktivity občianskeho združenia boli zamerané na sekundárnu a terciárnu prevenciu. V roku 1999 vznikol Klub rodičov závislých detí a následne v roku 2007 Klub abstinujúcich alkoholikov a narkomanov. Počas práce so závislými a s ich rodinami sme pochopili dôležitosť a nevyhnutnosť venovať sa primárnej prevencii. Medzi ďalšie projekty preto patrilo Protidrogové fórum a Program „Peer aktivisti“. V rámci sociálnej prevencie v roku 2005 združenie v spolupráci s OZ Proti prúdu spúšťa projekt predaja časopisu Nota Bene. V roku 2007 sa k prevencii pridal ďalší projekt – Nízkoprahový klub pre deti a mládež „Place 4 U“.

Občianske združenie úzko spolupracuje s viacerými organizáciami, napr. s Komunitou Cenacolo, OZ Priatelia komunity Cenacolo,  Resocializačným zariadením „Dom života bez drog Ľudovítov“, OZ Proti prúdu a OZ Pomoc ohrozeným deťom, Mestským úradom Piešťany, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, Mestskou políciou Piešťany, … .

Medzi ďalšie zamerania občianskeho združenia patrí aj podpora rôznych zariadení pôsobiacich v sociálnej oblasti a ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.