Ciele OZ

Medzi hlavným ciele združenia patrí:

  •  pomoc závislým ľuďom,
  •  pomoc rodinám závislých,
  •  pomoc všetkým, ktorých sa závislosť nejakým spôsobom dotýka,
  •  šírenie primárnej prevencie,
  •  poskytovanie sociálneho poradenstva,
  •  podporovanie zariadení poskytujúce sociálne služby,
  •  pomoc občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.